ENTRUSTED IMPORT – EXPORT

Thủ tục nhập khẩu dược phẩm

Hằng năm, số lượng dược phẩm nhập khẩu là rất lớn và tương đối ổn định qua từng thời kỳ. Do đó, các sản phẩm cũng sẽ được làm mới, cập nhật các chức năng sức khoẻ mới để tăng cường đề kháng, nâng cao công dụng của dược phẩm. Hiện nay, Việt Nam chủ […]

Thủ tục nhập khẩu dược phẩm Read More »